logo
DO ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE

SPIS TREŚCI


STRONA GŁÓWNA
HISTORIA OŚRODKA
NASZ PATRON
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY
INTERNAT

KADRA

MALI ARTYŚCI
IMPREZY SZKOLNE
ZAJ. WYCHOWAWCZO-EKOLOGICZNE
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
NASI PRZYJACIELE
LINKI


 

 

  

 

KONTAKT Z TWÓRCAMI STRONY

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA


Kadra pedagogiczna to w pełni wykwalifikowani specjaliści, dobrze przygotowani do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wiele osób podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie oraz dokształcanie. Wszyscy mają kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz posiadają dodatkowe studia podyplomowe.

 

DYREKCJA
Dyrektor SOS-W - mgr Dorota Pyznar 
W-ce dyrektor - mgr Joanna Mliczek

mgr Bernadeta Bochenek
mgr Anna Chudyba
mgr Maria Grądalska
mgr Maria Głowacka – Grądalska
mgr Aneta Kafel
mgr Magdalena Kozub
mgr Elżbieta Laszczak
mgr Maria Ludwin
mgr Marta Machowska
mgr Krzysztof Ryznar
mgr Krystyna Mrozek
mgr Monika Muzyka
mgr Maria Pabiś
mgr Kinga Podolska
mgr Anna Przepióra 
mgr Joanna Ryznar
mgr Bogusław Sowa 
mgr Agata Sikora
Ewa Slisz - Jędrzejowska
mgr Dorota Ślusarz


Logopeda - mgr Stanisława Rybczyk
Psycholog - mgr Jagoda Padoł - Cygan
Pedagog - mgr Marta Machowska
Rehabilitant - mgr Olga Kuna - Kamińska
Katechetka – mgr Kinga Jurusik
stopka